Despre noi

SC Eurobit SRL s-a înfiinţat în anul 1991, având şase asociaţi, care au contribuit cu părţi egale la capitalul social al firmei de 120 lei.  În anul 1999 structura acţionariatului s-a modificat, rămânând doar doi asociaţi, care au avut contribuţii egale la capitalul social, majorat la 200 lei. În prezent firma are un asociat unic..
Sediul societăţii este în Timişoara , Str. Martir Herman Sporer, Bl. 38, Sc. D, Ap.8.
Obiectul de activitate al S.C. Eurobit S.R.L.este editarea cărţilor, Societatea are dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii în condiţii optime, fiind axată pe tiraje mici şi medii de carte didactică.
Scopurile principale ale firmei sunt:
–  perfecţionarea periodică a calităţii produselor prin înnoirea tehnologiei, încurajarea spiritului inovator şi utilizarea de materii prime şi materiale de o  bună calitate;
–    oferirea  de produse corespunzătoare cerinţelor clienţilor;
–    aspect grafic atrăgător al produsului finit;
–    raport calitate-preţ convenabil.

În cadrul editurii oferim următoarele servicii:
–    tehnoredactare text;
–    listare iniţială şi corectură text;
–    listare finală;
–    design copertă;
–    listare copertă pe calc sau film;
–    pregătire carte (interior+copertă) pentru tipar;
–    multiplicare interior carte;
–    multiplicare copertă;
–    înfoliere copertă.
–    adunare interior;
–    broşare;
–    rotunjire;
–    control tehnic de calitate pentru interior şi exterior;
–    ambalare.

Deviza firmei: “Un client, mulţumit de serviciile prestate, aduce noi clienţi”.

Anexa nr.7 – Raport de activitate pe 2021 EUROBIT SRL
Anexa nr.7 – Raport de activitate pe 2022 EUROBIT SRL
Anexa nr.7 – Raport de activitate pe 2023 EUROBIT SRL