2022

Nr. Crt. Cod ISBN Titlul Lucrarii Autori
1933 978-973-132-905-5 GHID METODIC – CONEXIUNEA DINTRE SĂNĂTATE ȘI RUTINA ZILNICĂ ”CONNECTION OF HEALTH AND DAILY ROUTINES” CRISTINA MARIANA LĂZĂRESCU
1934 978-973-132-915-4 Analiza pieţei muncii în Centrul Universitar Timișoara din Regiunea de dezvoltare Vest – România (RVest-R) Manuela Dora ORBOI (coordonator) Nicoleta Gabriela HĂDĂRUGĂ, Ciprian Ioan RUJESCU, Simona Cristina CONSTANTINESCU, Iuxel VÎJIAC
1935 978-973-132-916-1 Relevanța competențelor antreprenoriale la absolvenți ai învățământului terțiar. UNIVERSITATE și ANGAJABILITATE Nicoleta Gabriela HĂDĂRUGĂ (coordonator) Ciprian Ioan RUJESCU, Simona Cristina CONSTANTINESCU, Manuela Dora ORBOI
1936 978-973-132-917-8 Ghid – Stagii practice pentru elaborarea ofertelor educaționale universitare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale „Adaptarea conținutului educațional în științele vieții potrivit generațiilor actuale de studenți” Manuela Dora ORBOI (coordonator) Elena-Claudia SÎRBULESCU, Gabriel HEGHEDUȘ-MÎNDRU, Simona Cristina CONSTANTINESCU
1937 978-973-132-918-5 Ghid – Egalitatea de şanse și tratament – accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi în universități. Schimbări demografice și educația continuă Manuela Dora ORBOI, Nicoleta Lenuța MATEOC-SÎRB, Tabita Cornelia ADAMOV, Elena Claudia SÎRBULESCU, Diana Veronica DOGARU, Giancarla VELICEVICI, Lucian Dumitru NIȚĂ
1938 978-973-132-919-2 Ghid – Dezvoltarea durabilă – utilizarea eficientă a resurselor Manuela Dora ORBOI, Nicoleta Lenuța MATEOC-SÎRB, Tabita Cornelia ADAMOV, Elena Claudia SÎRBULESCU, Diana Veronica DOGARU, Giancarla VELICEVICI, Lucian Dumitru NIȚĂ
1939 978-973-132-920-8 Ghid – Dezvoltarea durabilă – reziliența la dezastre. Dezvoltarea durabilă – conservarea și protecția biodiversității Manuela Dora ORBOI, Nicoleta Lenuța MATEOC-SÎRB, Tabita Cornelia ADAMOV, Elena Claudia SÎRBULESCU, Diana Veronica DOGARU, Giancarla VELICEVICI, Lucian Dumitru NIȚĂ
1940 978-973-132-921-5 Ghid pentru programe antreprenoriale dezvoltate prin curriculum-ul complementar dezvoltat „Managementul carierei didactice în științele vieții” Manuela Dora ORBOI (coordonator) Elena – Claudia SÎRBULESCU, Gabriel HEGHEDUȘ-MÎNDRU, Simona Cristina CONSTANTINESCU, Tabita Cornelia ADAMOV
1941 978-973-132-960-4 Manager de Resurse Umane în Noua Lumea Muncii „Provocări și Bune Practici” Denisa ABRUDAN